[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: licencja a liczba uzytkownikowTomasz Kurylowicz wrote:
> 
> Witam
> Sytuacja jest taka:
> Na serwerze NT zainstalowany jest Progress 9.1B (wersja trialowa) z
> licencją Workgroup na 5 użytkowników.
> Na stacjach roboczych są zainstalowane licencje Client Networking.
> Dlaczego serwer bazy pozwala podłączać się większej ilości użytkowników niż

Przez jakiś czas takie ograniczenie było stosowane, ale zrezygnowaliśmy z
niego. Jest to ukłon w stronę klienta, którego straty spowodowane
niemożnością podłączenia kolejnego (nadmiarowego) stanowiska mogą być
bardzo duże - znacznie większe niż koszt brakującej licencji. Oczywiście,
zawsze można powiedzieć że klient sam sobie winien, bo powinien kontrolować
liczbę użytkowników i zawczasu przewidzieć konieczność zwiększenia, jednak
metoda zabronienia dostęu kolejnemu użytkownikowi byłaby zbyt drastyczna.
Bardziej "humanitarne" jest rozwiązanie gdy klient otrzymuje informację o
przekroczeniu licencji i może szybko dokupić brakujące stanowiska.

Licencja Progressa dopuszcza używanie określonej liczby jednoczesnych
stanowisk (ang. concurrent user), rozumianych - w uproszczeniu - jako
urządzenie wyświetlające (terminal, PC). Łączna liczba stanowisk, jak
rónież użytkowników nazwanych (ang. named user) może być większa, pod
warunkiem że jednocześnie nie będzie się korzystać z więcej niż określona w
licencji liczba stanowisk. Procesy wsadowe, backup itp. są traktowane jako
odrębne stanowisko. Dopilnowanie, aby dopuszczalna liczba stanowisk nie
została przekroczona należy do klienta - Progress od czasu do czasu robi
losowe audyty przestrzegania licencji.

W przyszłych wersjach Progressa planowane jest wprowadzenie mechanizmu
informującego klienta o przekroczeniu dopuszczalnej liczby stanowisk, ale
nie sądzę abyśmy wrócili do brutalnych metod odłączania bądź niedposzczenia
nadmiarowych stanowisk.


Pozdrowienia dla wszystkich Grupowiczów - Listowiczów.

Paweł Dobrzyński
Progress Software Sp. z o.o.

-- 
mailto:pd@progress.com 
http://www.progress.com/pl
---------------------------------------------------------------------
Światowa Konferencja Użytkowników Systemu Progress
EXCHANGE 2001: 3-7 czerwca 2001, Washington, D.C.

Imagination. Innovation. Getting There. 
Rejestracja: http://www.progress.com/exchange
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------