[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Progress, Unix, LinuxDzien dobry,
W dokumentacji dostarczanej razem z Progressem, w
"Installation and Configuration Guide Version 9 for Unix"
w  rozdziale 6 Memory and System Configuration

znajdzie Pani informacje pozwalajace ocenic aktualna konfiguracje
pod katem "teoretycznego" wystarczania zasobow (pamiec, swap, ustawienia kernel).

W praktyce moge Pani zaoferowac konsultacje (platna),
np. 2 dni:
1-szy dzien - ocena zastanej konfiguracji pod katem wydajnosci i wykrycia waskich gardel
2-gi dzien - ewentalna rekonfiguracja systemu w celu zwiekszenia wydajnosci i strojenie

szczegoly i sposob zamowienia znajdzie Pani na stronie
http://www.progress-software.pl/progress-software/serwis.htm
w punkcie dot. konsultacji.

Zapraszam
Marek Prokop

P.S.
Jesli ma Pani licencje EnterpriseDatabase Server to jest wiele sposobow, zeby poprawic wydajnosc.
W przypadku WorkgroupDatabase Server - 45 uzytkownikow i 6GB bazy moze byc
"gorna granica" mozliwosci wydajnosciowych i wtedy nalezaloby rozwazyc przejscie na
"silniejsza" licencje - EnterpriseDatabase Server.

Z tego, co Pani napisala - moze problem jest na pliku bi - brakuje mi parametru
-bibufs podajacego liczbe buforow bi (standardowe jego ustawienie jest prawie zawsze za male).
Prosze dopisac w wywolaniu serwera np.:
-bibufs 100

(100 jest zwykle za duzo, ale to nie powinno zaszkodzic, 1 bufor bi ma 8KB, wiec nie jest to
zabojcze)
 

Lucja Bielas wrote:

Witam ponownie, Jestem u¿ytkownikiem aplikacji progressowej. Baza progressowawielowolumenowa ma prawie 6 GB. Ca³ośæ jest na serwerze unix-owym. Szybkośæ dzia³ania systemu jest niezadawalj¹ca.Wiadomo, nowy serwer to du¿y wydatek. Podajê szczegó³y dotycz¹ce mojego problemu. Serwer: Compaq ProLiant 3000 z dwoma procesorami P II 500MHz,              dyski 4x 18 GB w mirroringu i streeppingu,               RAM 512MB.Progress: wresja 9.1 - 45 u¿ytkowników.Unix: SCO Open Server 5.04Baza by³a prze³adowana rok temu. Bi bazy jest na innym dysku ni¿sama baza. Rozmiar Bi 14MB.Parametry servera bazy:-B 28672 -L 18000 -Mn 1 -n 45 -s 1000 Pytanie:Czy baza i aplikacja progressowa mog¹ dzia³aæ sybciej na Linuxie ?Czy warto zmieniaæ platformê z Unixa na Linuxa ? Z góry dziêkujê za wszelkie informacje. £ucja
begin:vcard 
n:Prokop;Marek
tel;fax:(+48 22) 610 94 83
tel;work:(+48 22) 673 10 44 ext.3310
x-mozilla-html:FALSE
url:www.progress.com/pl
org:Progress Software Sp. z o. o.
adr:;;Plowiecka 1;Warszawa;;04-501;Poland
version:2.1
email;internet:mpp@progress.com
fn:Marek Prokop
end:vcard