[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Przejście z 7 na 9.

Robiłem to wykonując przeładowanie bazy danych (dump-load).
Nie było żadnych problemów.

Podobno da się też to wykonać dwuetapowo, wykonując kolejno konwersje
bazy z wersji 7 do 8, następnie z 8 do 9.  Nie próbowałem i nie potrafię Ci
powiedzieć czy wszystko zadziała poprawnie.

Bogdan Dubel


Jędrzej Jawoszek @zeto.bydgoszcz.pl on 2001-05-09 14:05:19

Please respond to progress@zeto.bydgoszcz.pl

Sent by:  owner-progress@zeto.bydgoszcz.pl


To:   
cc:

Subject:  Przejście z 7 na 9.Czy można przekonwertować bazę wersji 7 na 9

Interesuja mnie rozwiązania "narzędziowe" tzn.  chciałbym dokonywać takiej
operacji
codziennie mając licencję na V7 i V9

W V9 jest conv89 ale 79 brak :) .

Jędrzej Jawoszek
e-mail: jedrek@isc.pl

INFORMATION SYSTEMS CONSULTING Sp. z  o.o.
http://www.isc.pl

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------