[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Od¶wieżanie wiersza browsera...Jak od¶wieżyć wiersz browsera opartego na następuj±cym query

OPEN QUERY BROWSE-1 FOR EACH rekord_1, FIRST rekord_2 OF rekord_1
OUTER-JOIN.

I teraz mam sobie takie wiersze:

nr_wiersza id_rekordu_1 id_rekordu_2
1     111111111111 222222222222
2     333333333333 ?

Wywołujemy sobie dialog, w którym modyfikujemy dane rekordu_1 z drugiego
wiersza (z identyfikatorem 333333333333) dopisuj±c do rekordu_1
informację o powi±zaniu z rekordem_2. Problem polega na od¶wieżeniu w
wierszu browsera danych rekordu_2. Dane się nie od¶wieżaj± bez względu
na wytaczane przez nas metody...

9.1B GUI Win2k

Oczywi¶cie interesuje nas metoda, która nie wymaga otwierania query
ponownie...

pozdrawiam
-- 
Tomasz Fidecki 
JMS Serwis Sp. z o.o. ul. Instalatorów 9 02-237 Warszawa
tel +48 22 846 20 51 wew 204 kom. +48 501 136 122 tfidecki#jms.com.pl
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------