[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Praca wspó³dzielona.....brak odpowiedzi ?Witam
 
Dlaczego moje pytanie pozosta³o bez odpowiedzi  (uk³on w stronź Progress Polska) ?
 
pozdrawiam
Tomasz Thiede
ZETO Bydgoszcz S.A.