[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: DateDzien dobry,

Na format daty maja wplyw:
a) parametr -d i format wyswietlania daty
  np. -d ymd  / format wyswietlania 99-99-99 / wyswietli sie 01-02-08
    -d ymd  / format wyswietlania 9999-99-99 / wyswietli sie 2001-02-08
    -d dmy  / format wyswietlania 99-99-99 / wyswietli sie 08-02-01

b) oprocz tego w RB moze Pan skorzystac z mozliwosci zdefiniowania
  wlasnego pola z taka definicja:
  STRING(YEAR(pole_typu_data),"9999")+"/"+
  STRING(MONTH(pole_typu_data),"99")+"/"
  STRING(DAY(pole_typu_data),"99")

  otrzyma Pan date w formacie: 2001/02/08  
  niezaleznie od podanych parametrow

Podany przyklad definicji zostal zaczerpnietey ze skryptu,
jaki otrzymuja uczestnicy szkolen proponowanych
przez Progress Software 


Lidia Boruc
-------------------------------
konsultant ds. systemu Progress

Progress Software Polska Sp. z o.o.
ul.Płowiecka 1, 04-501 Warszawa
tel(0-22) 673-10-44 w.3311
fax(0-22) 610-94-83

WWW.progress.com/pl


Poczta wrote:
> 
> Jeszcze raz DATE, czy podczas startu Report Buildera można określić format
> daty. Chodzi o ujednolicenie daty w Formie, bazie i Report Builderze
> 
> Robert Krawczyk
> 
> ------
> Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
> Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
> Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
> ------
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------