[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Report builderWitam

Po dłuższej przerwie zabrałem się za Report Buildera.
Ale jak zwykle schody. Dostałem podpowiedź w jaki sposób można odplaić
przykładowe sprawozdanie :

nie znajduję na moim komputerze pliku _printrb.p, jest tylko _printrb.r.
co mam zrobić?

RUN aderb\_printrb.p(

  /* 1 RB-REPORT-LIBRARY  */  "c:\prog_prom\raporty.prl",
  /* 2 RB-REPORT-NAME    */  "f_kontrah"
  /* 3 RB-DB-CONNECTION   */  "-db promiss -H mass -S odbcpromis",
  /* 4 RB-INCLUDE-RECORDS  */  "O",
  /* 5 RB-FILTER      */  v_filter,
  /* 6 RB-MEMO-FILE     */  "",
  /* 7 RB-PRINT-DESTINATION */  "",
  /* 8 RB-PRINTER-NAME   */  "HP 6L",
  /* 9 RB-PRINTER-PORT   */  "LPT1:",
  /* 10 RB-OUTPUT-FILE    */  "",
  /* 11 RB-NUMBER-COPIES   */  0,
  /* 12 RB-BEGIN-PAGE    */  0,
  /* 13 RB-END-PAGE     */  0,
  /* 14 RB-TEST-PATTERN   */  false,
  /* 15 RB-WINDOW-TITLE   */  "Tytul raportu",
  /* 16 RB-DISPLAY-ERRORS  */  true,
  /* 17 RB-DISPLAY-STATUS  */  true,
  /* 18 RB-NO-WAIT      */  false,
  /* 19 RB-CUSTOM      */  "data = " + v_data +
                  "~nwykonal = " + v_wykonal +
                  "~ndata_wydr = " + v_data_wydr +
                  "~npodtytul = " + v_podtytul
 ).
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------