[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Odp: PytanieCześć Marek !
Podany przez Ciebie algorytm działa, bo go wykorzystuję bez problemów i podałem go do publicznej wiadomości w postaci procedury Pascal'owej.
Jeśli zaś chodzi o zwracanie się do Ważnych Instytucji  o udostepnienie takich algorytmów, to nie polecam. Kiedyś zwróciłem się do wojewódzkiego biura PESEL o algorytm dla PESEL'a. Pani była ciężko przerażona i nie mogła zrozumieć do czego mi ten algorytm potrzebny. Mówiła: " .. przecież symbol ma cyfrę kontrolną i nie trzeba jej generować, a tak w ogóle to jak Pan będzie generował własne symbole, to zajmie się tym prokurator, bo tylko biura PESEL mogą wykonywać takie czynności". No może nie wszędzie są takie "strachliwe" panie. Zwróciłem się więc do centrali PESELA. Algorytm otrzymałem po podpisaniu zobowiąznia, że go wykorzystam do własnej wiadomości, nie będę go rozpowszechniał  i będę to traktował jako sprawę poufną.
Pozdrwiam i życzę powodzenia w zdobywaniu wiedzy "tajnej/poufnej".

PS. Dysponuję też algorytmem na sumę kontrolną dla REGONU i nie podpisywałem na to żadnego zobowiązania.
Henryk Jusza               mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01          fax (058) 347-24-63