[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: CUT stringMożna posłużyć się f. ENTRY

Entry(1, "xxxxxxABCxxxx", "ABC") + ENTRY(2, "xxxxxxABCxxxx", "ABC")

Chyba jednak nie, bo trzecim parametrem funkcji ENTRY jest znak a nie łańcuch. Wprawdzie kompilator to kompiluje i nie sygnalizuje błędu (co do sygnalizacji błędów, to lepiej nie ruszać tego tematu), ale jako znak separatora przyjmuje pierwszy ze znaków łańcucha "ABC", czyl "A".

                   
Henryk Jusza               mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01          fax (058) 347-24-63