[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: CUT stringCzy jest może w Progress'ie 8.3 gotowa funkcja,
która z łańcucha np. "xxxxxxABCxxxx"
wytnie zadany dowolny łańcuch np. "ABC",
a na wyj¶ciu da łańcuch np. "xxxxxxxxxx".

Można to zrobić funkcją REPLACE:

  REPLACE("xxxxxxABCxxxx","ABC","")

Oczywiście najczęściej pierwszym parametrem funkcji REPLACE będzie zmienn typu CHAR, a nie konkretny łąńcuch. Pozostaje też kwestia wielokrotnego wystąpienia łańcucha zamienianego
"ABC" w łąńcuchu "xxxxxxABCxxxx".

                   
Henryk Jusza               mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01          fax (058) 347-24-63