[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Pytanie - jak w kilku tabelach wyszukać wystšpienie okrelonej wartoci> Witam Szanownych Grupowiczów.
>  Mam następujący problem
>  Chcę w bazie progress odszukać wystąpienie zadanego stringu np
> "kotek" w dowolnym polu dowolnej tabeli wchodzącej w skład bazy, jak to
> zrobić i ewentualnie podmienić "kotek" na "piesek". Czy w Progress istnieje
> jakaś baza systemowa zawierająca nazwę wszystkich tabel w bazie danych i
> wszystkich pól w tych tabelach

Dzien dobry,

Informacje o naszej bazie danych sa przechowywane w tzw. metatabelach,
ktorych strukture podaje dokument ponizej
(http://www.progress.com/services/support/cgi-bin/techweb-kbase.cgi/kbase3.r?kbid=12229&keywords=metaschema%20
)

Kod ponizej wyswietla Panu liste wszystkich pol ze wszystkich tablic w bazie.
________________________________________________________

FOR EACH _file,
  EACH _field OF _file:
  
  DISPLAY _Field-Name.
  
END.
________________________________________________________

    Kbase Id: 12229
    Title:  PROGRESS Metaschema _File _Field _Index

    PROGRESS Metaschema _File _Field _Index

    Refer to section 15.4.6,'PROGRESS Schema Files,'in the Version 6
    "PROGRESS Programming Handbook" or Appendix B in the Version 7 and
    Version 8 SQL Guide and Reference manual for a description of the
    elements that constitute the PROGRESS metaschema.

    The Dictionary procedures access the metaschema records.
    Application designers might also want to access these files for
    run-time security or ad hoc execution time source code generation.
    For more information, see Chapter 2 of the
    "Student Handbook to PROGRESS System Administration Courses".

    The following list consists of some of the most commonly used elements
    of the metaschema.

    _File
      _File-Name
      _Prime-Index
      _Can-Create
      _Can-Read
      _Can-Write
      _Can-Delete
      _Desc
      _Valexp
      _Valmsg
      _DB-recid
      _Frozen
      _Dump-Name
      _CRC

    _DB
      _Db-name
      _Db-addr
      _Db-type
      _Db-comm
      _Db-revision
      _Db-slave
      _Db-local

    _Index
      _File-recid
      _Index-Name
      _Unique
      _Active

    _Index-Field
      _Index-recid
      _Index-Seq
      _Field-recid
      _Ascending
      _Abbreviate
      _Unsorted

    _Field
      _File-recid
      _Field-Name
      _Data-type
      _Initial
      _Label
      _Mandatory
      _Format
      _Decimals
      _Order
      _Can-Read
      _Can-Write
      _Extent
      _Valexp
      _Valmsg
      _Help
      _Desc
      _Col-label

    _User
      _Userid
      _Password
      _User-Name

    Progress Software Technical Support Note # 12229


Pozdrawiam, Lidia Boruc
Progress Software

> ------
> Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
> Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
> Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
> ------
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------