[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Calculated field w dynamicznym browserzeCzy jest wogóle mozliwośc dodania calkulated fieldów do dynamicznego
browsera?
Kod przedstawiony ponizej przejdzie kompilacja, ale bedzie blad przy
uruchomieniu
....
CREATE BUFFER BufferHdl FOR TABLE "Partner".
CREATE QUERY QueryHdl.
BrowseHdl = brZoznam:HANDLE.
QueryHdl:SET-BUFFERS (BufferHdl).
QueryHdl:QUERY-PREPARE("FOR EACH Partner NO-LOCK").
QueryHdl:QUERY-OPEN().
BROWSE brZoznam:QUERY = QueryHdl.
BROWSE brZoznam:FONT = 10.
BROWSE brZoznam:SENSITIVE = TRUE.
QueryHdl:QUERY-OPEN().
ColHdl = BROWSE brZoznam:ADD-LIKE-COLUMN("Partner.nazwisko + ' ' +
partner.imie",1).
ColHdl:COLUMN-FONT = 10.
ColHdl:LABEL = "Nazwa".
ColHdl:FORMAT = "X(30)".

I jeszcze jeden problem: w jaki sposób zrobić reposition w dynamicznym
browserze?

Jesli zadefiniuje pusty browser to kod nie da sie skomilowac, 
jesli jest tam tabelka Partner to i tak to nie dziala.

IF rPartner <> ? THEN REPOSITION brZoznam TO RECID rPartner.
ELSE REPOSITION brZoznam TO ROW 1.

Prosze o sugestie.


					:-)	Ing. Michał Garus
					*	07 / 53419 243 - 252 kl. 172
					*	0905310660, (+48) 604890843
					*	mailto:garus@asset.sk
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------