[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re:W wersji 8.x brak dynamicznego query i nie można tego zrobić.

Pozdrownienia


----- Original Message -----
From: "Rafał Mazur" 
To: "Progress" 
Sent: Friday, September 29, 2000 11:42 AM


>W wersji 9 można to zrobić mniej więcej tak:

>def var wQ as handle.
>wQ = BROWSE browse-1:QUERY.
>wQ:QUERY-PREAPARE("FOR EACH ").
>wQ:QUERY-OPEN.

>Trzeba oczywi¶cie poprawnie podać "co¶ tam" (tabela skojarzona z query
>browsera).


>Pozdrawiam.

 A czy da się to samo zrobić w wersji 8.x ?

pozdrowienia,
 Rafał        Odpisz na adres: rafal@zeto.bydgoszcz.pl


------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------


------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------