[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Kto mi podpowie ?Nalezy zdobyc sterowniki ODBC do Progresa np firmy Merant.
Wersje 30 - dniowe tych sterownikow dostepne sa na stronie
www.intersolve.com.
Na stronie www.progress.com mozna znalezc sposob konfiguracji.

-----Original Message-----
From: owner-progress@zeto.bydgoszcz.pl
[mailto:owner-progress@zeto.bydgoszcz.pl]On Behalf Of C.M.
Sent: Thursday, August 24, 2000 2:42 PM
To: progress@zeto.bydgoszcz.pl
Subject: Kto mi podpowie ?


Jak zrealizować dostęp do bazy progresowej na UNIX SCO z PC(Windows) przez
ODBC.
Za wszelką pomoc dziękuję

C.M.

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------