[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

No SubjectJak należy podłączyć tabelę z Progresa do Accessa wykorzystując ODBC. czy potrzebuję dodatkowych narzędzi ? I jak skonfigurować?