[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KontaktWitam
 
Jestem studentem informatyki, na studiach zocznych. Obecnie pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy. Adminstratuje system SI PULS firmy ComputerLand oparty o serwer baz danych Progress.
Piszę pracę na temat baz danych, a wszczególności na temat wspólpracy Progress- Access.
Chciałbym prośić jeśli jest to możliwe o jakięś informacje, które mogą mi pomóc.
Obecni potrzebuję steriwnik ODBC. Jeśli istniej wersja bezpłatna sterownika, lub tymczasowa (ograniczona czasowo w użytkowaniu) to bardzo bym onią prosił.
 
Dziękuję
 
Piotr Chmielewski