[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: jak obciac .bi ver6.2 pod 7.2 ?At 00:30 2000-02-17 +0100, you wrote:
>   prosi o ztrunkowanie wyrzuca bledny numer bazy.    Robert 
>Wojciechowski 

Jeśli prosi przed konwersją, to

proutil baza -C truncate bi 

należy wykonać programem "proutil" z wersji 6 oprogramowania, jeśli po
konwersji, to z wersji 7.

          
           Henryk Jusza              henju@pg.gda.p
           ---------------------------------------------------------
           Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------