[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ODP: PD: Jobs?Wielkie dzieki
PMI to b. znana instytucja. Standaryzuje problemy zarzadzania projektami.
Liczy sie z nia nawet IBM  ;-))

Pozdrawiam
Marek Milosz

-----Oryginalna wiadomość-----
Od:	Tomasz Fidecki [SMTP:tfidecki@jms.com.pl]
Wysłano:	25 stycznia 2000 16:10
Do:	progress@zeto.bydgoszcz.pl
Temat:	Re: PD: Jobs?

Marek Milosz wrote:
> 
> Witam
> dane bardzo ciekawe.
> Czy mozna zaputac o zrodlo?
> Pozdrawiam
> Marek Milosz
> 

Są to dane wzięte z prezentacji instytucji o nazwie Project Management
Institute z
Kaliforni (http://www.pmi-sd.org). Prezentacja ta znajduje się pod
adresem http://www.pmi-sd.org/presentations/sep98pres.html.

pozdrawiam
-- 
Tomasz Fidecki 
JMS Serwis Sp. z o.o. ul. Instalatorów 7c 02-237 Warsaw Poland
phone +48 22 846 47 81 mobile +48 501 136 122
mailto:tfidecki@jms.com.pl
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------

begin 600 WINMAIL.DAT
M>)\^(CL``0:0" `$```````!``$``0>0!@`(````X@0```````#F``$(@ <`
M& ```$E032Y-:6-R;W-O9G0@36%I;"Y.;W1E`#$(`0V ! `"`````@`"``$$
MD 8`U $```$````0`````P``, ,````+``\.``````(!_P\!````4P``````
M``"!*Q^DOJ,0&9UN`-T!#U0"`````'!R;V=R97-S0'IE=&\N8GED9V]S>F-Z
M+G!L`%--5% `<')O9W)E<W- >F5T;RYB>61G;W-Z8WHN<&P``!X``C !````
M!0```%--5% `````'@`#, $````;````<')O9W)E<W- >F5T;RYB>61G;W-Z
M8WHN<&P```,`%0P!`````P#^#P8````>``$P`0```!T````G<')O9W)E<W- 
M>F5T;RYB>61G;W-Z8WHN<&PG``````(!"S !````( ```%--5% Z4%)/1U)%
M4U- 6D543RY"641'3U-:0UHN4$P``P``.0`````+`$ Z`0```!X`]E\!````
M&P```'!R;V=R97-S0'IE=&\N8GED9V]S>F-Z+G!L```"`?=?`0```%,`````
M````@2L?I+ZC$!F=;@#=`0]4`@````!P<F]G<F5S<T!Z971O+F)Y9&=O<WIC
M>BYP; !33510`'!R;V=R97-S0'IE=&\N8GED9V]S>F-Z+G!L```#`/U?`0``
M``,`_U\``````@'V#P$````$`````````R-N`02 `0`/````3T10.B!01#H@
M2F]B<S\`^ ,!!8 #``X```#0!P$`&@```#L`' `#`$P!`2" `P`.````T <!
M`!H````[`!P``P!,`0$)@ $`(0```#A!-$(Y0C8S.$(V-T)&,3$X.#0P-D5"
M,C8W,48V-T4P`"T'`0.0!@! !P``(0````L``@`!````"P`C```````#`"8`
M``````L`*0```````P`N```````#`#8``````$ `.0!@2-$VD&>_`1X`< `!
M````#P```$]$4#H@4$0Z($IO8G,_```"`7$``0```!8````!OV>0#S0#"=RJ
MTX<1TXR\```````````>`!X,`0````4```!33510`````!X`'PP!````' ``
M`&UA<F5K;4!P;'5T;VXN<&]L+FQU8FQI;BYP; `#``80+:$P@@,`!Q J`P``
M'@`($ $```!E````5TE%3$M)141:245+25!-251/0EI.04Y!24Y35%E454-*
M05-404Y$05)96E5*15!23T),14U96D%26D%$6D%.24%04D]*14M404U)3$E#
M6EE3245:3DE!3D%7151)0DT[+2DI4 `````"`0D0`0```"4$```A! ``AP8`
M`$Q:1G4+>,OD`P`*`')C<&<Q,C5W`4,!, 'W( *D`^,"`&,": K <V5T,C,X
MU0``*@+A80> ( <3`H!Q!Q,@0T4"@P!0#[9PN')Q,A ?$2\2,WT*@-D(R" [
M"6\.,#4"@ J!;'5C`% +`V,`00M@;I$.$# T-0Q@;&X"())E"Z8@5PB0;&L(
MD'@@9'H(D!L0"J(*@% `34D@=&\@8BXL('H4H!2@( N <W2D>708@&IA')!3
M`9"$;F0*P'EZ=6H4T,434&\"8&5M>1R@"L"_'S ;4 !P!S >DAYP:P&0J&UI
M+ANT3 W@>A\0LP"0%-!Z(!^R%*!W% `@($E"32 6T"TIABD;M!NU;WID<B(0
M]0<P;1NT30K &X %T ,0&&]S>B+Z"O1L:3->-@% &1 !0!ZA= 60=*$2E#$V
M("TH,D\>,%YG"X '0!SA)!%D`W!OB%PG.0#@)V4V*#,?(O8G1"<1"Q,G1FDM
M,>XW&: F@0'0-BR@#- L<Z!B($]D.@R#8AJPQE0#<250($9I!8$;$( @6U--
M5% Z`#!!+O1 :FUS+@6@;9HN"U!=(O4MH%=Y$ #H)V(S`'!O+><.,"%07QU 
M(2 ?L@'0,Y @* `Z>QF0,0=$,B@>H0G!!!! `GH4`&\N8GED9R\E02$@,,$Q
M!U0>\&%T@2WG4F4Z(%!$.)#R2A[ <S\J?RN*)I0+MM\D;RD@)T(MX!O#/@KC
M/;)_&M @43UV'A :(!QP"Q%ZO1Q@8QMQ(A$@E3W00R$Q)P1@'+$?(7!U`9!C
M(/4<8'H#8&0)`#DU/= COJ\]T"2_/<<;M%,QP3D<0GT_0W<;8"GA-\ A@A-0
M9?<U\ (P`-!J+T =%R] '&#M%*!Z`_ 4T% @`B> 1$'=%*!G'O!(,1NT21TA
M/H#W0= A@1NT2P= !I %L ,`3" H&0,9X"!H`D!P<#HO+W=.(## (' M:'-D
M+@6P9R;C&>0@?BD<D$GP2!8<\ &0'*)J_F0>8@"11W$>D 1P&[0?<-\UH1[P
M`S!-3TY9+T?Q$_ G2$%+H (@<R\3\' YZCA4TBY3<&T)4$\9()5_&[11X"/<
M*# ]Y2Y]&[1*[P7B!) #\08`<!R10A!.P/\<D!G@')!+<@= -\ %L"F@%&8S
M!^ W0@`P,BW]%" W&L 3T2(00R$945(%1'!H3X(K-#@RL#(H(#@T*! T7B X
M,;U!,6(#$%^T#D!@P#$FL/\SP& 0(O53!0# `Q <4"^_?S;23QA8QBHX'= #
M8!SA5_]G`#B09T)2_0M00= "(## ?0;P+@I `F +@##!5,!U;F=IH0N `0!X
M5D)DST_[.1 *0&<<\":0'3%G,6Q2>1/P<G8U[S;U!Q 3L&G\=W52T&Q54O].
M0&UO5,%?-81J*&2_9<L6`0!U8 ````,`$! ``````P`1$ `````#`( 0____
M_T `!S"@,FX&D&>_`4 `"#!@2-$VD&>_`0L``( (( 8``````, ```````!&
M``````.%`````````P`"@ @@!@``````P ```````$8`````$(4````````#
M``6 "" &``````# ````````1@````!2A0``\ X``!X`)8 (( 8``````, `
M``````!&`````%2%```!````! ```#@N, `#`": "" &``````# ````````
M1@`````!A0````````L`+X (( 8``````, ```````!&``````Z%````````
M`P`P@ @@!@``````P ```````$8`````$84````````#`#* "" &``````# 
M````````1@`````8A0```````!X`08 (( 8``````, ```````!&`````#:%
M```!`````0`````````>`$* "" &``````# ````````1@`````WA0```0``
M``$`````````'@!#@ @@!@``````P ```````$8`````.(4```$````!````
B`````!X`/0`!````!@```$]$4#H@`````P`--/TW``#0Q84`
`
end

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------