[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Certyfikowany programista Progress'a...On 13 Dec 99, at 9:20, Tomasz Fidecki wrote:

> Czy PSC Polska b dzie kiedy  organizowa  egzaminy?

Tomek domaga się egzaminów, bo wie, że zabrakłoby skali żeby 
ocenić Jego umiejętności :)

Paweł Dobrzyński


-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski  <pd@progress.com>

tel: (+48-22) 673-10-44
fax: (+48-22) 610-94-83  

PROGRESS SOFTWARE
Performance. Not Promises.
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------