[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Kombinacja CTRL-BREAK

Ctrl-Break generuje zdarzenie STOP.


------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------