[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Szyfrowanie komunikacji Klient - SerwerCisza na liście PROGRESS'a taka, że ktoś by pomyślał, że nikt już nie pisze
w PROGRESS'ie, albo wszyscy wszystko wiedzą.

Mam pytanie - czy ktoś wie, czy komunikaty przesyłane między aplikacją
klienta a serwerem bazy danych są szyfrowane, czy też są wysyłane jawnym
tekstem (oczywiście z zastosowaniem jakiegoś formatu). Innymi słowy, czy po
"podsłuchaniu" tego co jest przesyłane można odczytać przesyłaną informacj,
np: nazwę i hasło użytkownika (ale nie tylko). W przypadku hasła nie chodzi
mi o to, że hasło po wpisaniu na ekranie jest kodowane na postać trzymaną w
bazie i potem wysyłane, bo tak na pewno to się odbywa. Chodzi mi o
dodatkowe szyfrowanie. 

Pracuję na uczelni, gdzie zdolna młodzież stawia sobie ambitne cele
hakerskie. Do tej pory działaliśmy w wydzielonych odcinkach sieci, ale na
dłuższą metę taka sytuacja chyba się nie utrzyma (zbyt duże koszty), stąd
moje obawy. 
          
           Henryk Jusza             henju@pg.gda.pl
           ---------------------------------------------------------
           Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------