[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Progress numer 1 na rynku baz danych dostarczanych wraz z aplikaData: 24 maja 99

Progress Software Corporation w roku 1998 ponownie nr 1 na rynku baz danych
dostarczanych z aplika-cjami (Embedded Database Market)

W badaniach prowadzonych przez Dataquest Corporation, Progress Software
Corporation już drugi raz z rzędu osiąga czołową pozycję jako dostawca baz
danych dostarczanych i sprzedawanych wraz z aplikacjami, mając 19% udział w
rynku, w 1998r. szacowanym na 400 mln$

Podczas prezentacji na tegorocznej konferencji Dataquest Predicts Conference w
San Diego (marzec 99) stwierdzono - aeProgress Software Corporation bardzo
wcześnie znalazła się na rynku, oferując firmom partnerskim kompletne
środowisko do tworzenia aplikacji oraz bardzo korzystne warunki współpracy".
Progress RDBMS jest jedną z baz danych najprostszych w instalacji, utrzymaniu i
użyt-kowaniu i w związku z tym jest zainstalowana w 60% przedsiębiorstw z listy
Fortune 100 w samych Stanach Zjednoczonych Wiodący dostawcy aplikacji średniej
wielkości jako serwer bazy danych wybierają właśnie Progressa a przedsiębiorstwa
średniej wielkości coraz chętniej je kupują. W przeszłości, przy podejmowaniu
decyzji o zakupie aplikacji progressowych, klienci mieli sporo wątpliwości
związanych np. z kosztami zatrud-nienia administratora bazy danych (DBA) - wg
nich niezbędnego do utrzymania systemów bazodano-wych. Natomiast w ciągu
ostatnich 2 lat większość dostawców aplikacji progressowych stwierdziła, że ich
klienci coraz częściej przekonują się o korzyściach związanych z
wykorzystywaniem bazy Progresso-wej - odkąd zaczęli postrzegać koszty aplikacji
nie tylko jako koszty jednorazowego zakupu. Niskie koszty utrzymania, polityka,
jaką firma realizuje wobec partnerów handlowych oraz wydajność RDBMS - to wg
Progress Software podstawowe przyczyny sukcesu na rynku baz danych. Przy
obliczaniu całkowitych kosztów utrzymania (TCO - Total Cost of Ovnership) baz
danych dostar-czanych wraz z aplikacjami należy wziąć pod uwagę poniższe
elementy: ˙ Licencje - koszty licencji oprogramowania dla wielu użytkowników. ˙
Koszt narzędzi umożliwiających dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta -
utrzymanie i niezbędne modyfikacje ˙ Integrację sieci i klientów - koszty
związane z niezbędnym dodatkowym oprogramowaniem po-trzebnym do integracji i
zarządzania klientami sieciowymi, w ich skład wchodzi koszt licencji do-stępu
dla klienta. ˙ Narzędzia monitorowania bazy danych - narzędzia te dostarczają
menedżerom, administratorom i końcowym użytkownikom bieżące raporty o stanie
bazy danych. ˙ Koszty implementacji oprogramowania - opłaty związane z
wdrożeniem bazy danych i aplikacji przez dostawcę oprogramowania lub niezależne
firmy konsultingowe. ˙ Koszty wewnętrznego utrzymania - koszty związane z czasem
poświęconym przez informatyków, niezbędnych do pracy z aplikacją. ˙ Koszt
szkoleń - szkolenia dla informatyków z zakresu używania, aktualizacji i
utrzymania bazy danych (zazwyczaj określane jako stały procent wartości
licencji) ˙ Roczne koszty obsługi serwisowej - koszty dostawcy lub producenta
danego rozwiązania związa-ne z serwisem telefonicznym lub na miejscu u klienta.

Powyższych punktów użyto w trakcie porównania baz danych Oracle Workgroup i
Enterprise, Micro-soft SQL Server oraz PROGRESS Workgroup i Enterprise.
Niezależne badania pokazały, że najniższe koszty utrzymania w okresie
pięcioletnim daje Progress Workgroup Server. Badania te pokazały także, że
zastosowanie Progress RDBMS wymaga średnio o 21% kosztów mniej niż Microsoft SQL
Server i 70% mniej niż Oracle. Na świecie baza danych Progress jest sprzedawana
za pośrednictwem ponad 2000 partnerów (ISV - Independent Software Vendor) wraz
z ok. 5000 aplikacji.

Progress Software Corporation
Firma Progress Software Corporation jest działającym na całym świecie dostawcą
narzędzi do pisania aplikacji, technologii związanych z bazami danych i usług
dodatkowych. Zatrudnia 1.200 pracowników w ponad 100 krajach Ameryki Północnej,
Europy, Azji, Australii i Ameryki Łacińskiej. Programiści używają rozwiązań
Pro-gress Software, takich jak Apptivity, WebSpeed, ProtoSpeed i Progress do
tworzenia, instalowania i aktualizacji aplikacji za pomocą Internetu i w
środowiskach client-server i host-terminal/ Produkty Progress Software stosują
partnerzy ISV (Independent Software Vendor) i klienci; wartość sprzedaży
aplikacji progressowych wynosi rocznie ok. 1,5 mld$.

Progress Software Sp. z o.o. od 1 marca 1999 działa w Polsce jako
przedstawicielstwo Progress Software Cor-poration. Współpracuje z siecią ok. 70
partnerów (ISV). 

Dodatkowe informacje:
Barbara Tatarska
Barbara.Tatarska@progress.com
Tel. 22 673 10 44
www.progress.com/pl

-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski 

  Progress Software, Sp z o.o.
  ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
  phone: (+48-22) 673-10-44 fax: (+48-22) 610-94-83 
  http://www.progress.com/pl
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------